Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu powstało w 1962 roku. Założyli je, wkładając w to wielką pracę i entuzjazm działacze Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami we Wrocławiu.
Pierwszą kierowniczką Schroniska była p. Teresa Kiwalanka, a pierwszymi lekarzami – dr Halina Zaleska i dr Antoni Gucwiński.

 

histiria

 

Stoją od lewej:
Piotr Gąsior – Inspektor TOZ, Kazimierz Czernowicz – Inspektor, Kierownik Sekcji Inspektorów, lek. wet. Lech Chsząstowski – V-ce Prezes, mgr Leoniła Żołędziowa (Śp.) – Sekretarz Zarządu, Lech Strzałkowski – Inspektor TOZ.

Siedzą od lewej:
Stanisław Gołębiowski (Śp.) – Inspektor TOZ, współzałożyciel schroniska dla bezdomnych zwierząt, mgr Helena Szlapakowa (Śp.) – Skarbnik Zarządu, dr Jan Blum (Śp.) – V-ce Prezes, dr Franciszek Pawęski – Prezes Oddziału, Maria Przybowska (Śp.) – Inspektor TOZ.

 

Przez cały czas swego istnienia Schronisko prowadzone było przez TOZ, a utrzymywane głównie z dotacji przyznawanej przez Urząd Miasta Wrocławia oraz darów naszych wspaniałych sponsorów.

W 2010 roku Schronisko zostało przeniesione z ulicy Skarbowców do nowopowstałego obiektu przy ulicy Ślazowej 2.

Zdjęcia z dawnego Schroniska przy ulicy Skarbowców

Skarbowców Skarbowców 2 Skarbowców 3

Zdjęcia nowego Schroniska przy ulicy Ślazowej 2

nowe nowe2 nowe3